Seizoen 2018 - 2019


Ruslan Malinovskiy 68' 1-0
1-1 71' Wataru Endo