Seizoen 2018 - 2019


0-1 13' Jakub Piotrowski
0-2 16' Bryan Heynen (Jakub Piotrowski)
0-3 59' Zinho Gano (Edon Zhegrova)
Stefano Bensi 61' 1-3
1-4 63' Edon Zhegrova