Minste verliespunten

Totaal
1. Ciney Ciney 30 14
2. Grand-Leez Grand-Leez 29 34
3. Chevetogne Chevetogne 30 37
4. Loyers Loyers 30 37
5. Biesme Biesme 30 37
6. Condruzien Condruzien 30 39
7. Spy Spy 29 43
8. Nismes Nismes 30 50
9. FC Meux FC Meux 29 52
10. Andennais Andennais 29 53
11. Dinant Dinant 30 54
12. Beauraing Beauraing 30 57
13. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 57
14. Flavion Sport Flavion Sport 30 61
15. Malonne Malonne 30 67
16. ES Molignée ES Molignée 30 69
Thuis
1. Ciney Ciney 15 6
2. Chevetogne Chevetogne 15 13
3. Loyers Loyers 15 13
4. Grand-Leez Grand-Leez 15 17
5. Biesme Biesme 15 18
6. Nismes Nismes 15 19
7. Dinant Dinant 15 21
8. Spy Spy 14 23
9. Condruzien Condruzien 15 24
10. Flavion Sport Flavion Sport 15 26
11. FC Meux FC Meux 14 27
12. Beauraing Beauraing 15 27
13. Hemptinne AS Hemptinne AS 15 27
14. Andennais Andennais 15 30
15. ES Molignée ES Molignée 15 33
16. Malonne Malonne 15 37
Uit
1. Ciney Ciney 15 8
2. Condruzien Condruzien 15 15
3. Grand-Leez Grand-Leez 14 17
4. Biesme Biesme 15 19
5. Spy Spy 15 20
6. Andennais Andennais 14 23
7. Chevetogne Chevetogne 15 24
8. Loyers Loyers 15 24
9. FC Meux FC Meux 15 25
10. Beauraing Beauraing 15 30
11. Hemptinne AS Hemptinne AS 15 30
12. Malonne Malonne 15 30
13. Nismes Nismes 15 31
14. Dinant Dinant 15 33
15. Flavion Sport Flavion Sport 15 35
16. ES Molignée ES Molignée 15 36

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Ciney Ciney 30 104
2. Biesme Biesme 30 79
3. Chevetogne Chevetogne 30 74
4. Spy Spy 29 70
5. Condruzien Condruzien 30 66
6. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 62
7. Grand-Leez Grand-Leez 29 61
8. Andennais Andennais 29 60
9. Loyers Loyers 30 59
10. Nismes Nismes 30 57
11. FC Meux FC Meux 29 53
12. Dinant Dinant 30 52
13. Beauraing Beauraing 30 49
14. Flavion Sport Flavion Sport 30 48
15. ES Molignée ES Molignée 30 47
16. Malonne Malonne 30 26
Thuis
1. Ciney Ciney 30 55
2. Biesme Biesme 30 41
3. Chevetogne Chevetogne 30 40
4. Spy Spy 29 39
5. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 38
6. Loyers Loyers 30 35
7. Grand-Leez Grand-Leez 29 34
8. FC Meux FC Meux 29 31
9. Andennais Andennais 29 30
10. Condruzien Condruzien 30 29
11. Nismes Nismes 30 29
12. Dinant Dinant 30 29
13. Beauraing Beauraing 30 28
14. ES Molignée ES Molignée 30 26
15. Flavion Sport Flavion Sport 30 21
16. Malonne Malonne 30 12
Uit
1. Ciney Ciney 30 49
2. Biesme Biesme 30 38
3. Condruzien Condruzien 30 37
4. Chevetogne Chevetogne 30 34
5. Spy Spy 29 31
6. Andennais Andennais 29 30
7. Nismes Nismes 30 28
8. Grand-Leez Grand-Leez 29 27
9. Flavion Sport Flavion Sport 30 27
10. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 24
11. Loyers Loyers 30 24
12. Dinant Dinant 30 23
13. FC Meux FC Meux 29 22
14. Beauraing Beauraing 30 21
15. ES Molignée ES Molignée 30 21
16. Malonne Malonne 30 14

Beste verdediging

Totaal
1. Grand-Leez Grand-Leez 29 36
2. Chevetogne Chevetogne 30 47
3. Loyers Loyers 30 49
4. Ciney Ciney 30 51
5. Condruzien Condruzien 30 51
6. Spy Spy 29 52
7. Biesme Biesme 30 53
8. FC Meux FC Meux 29 58
9. Dinant Dinant 30 59
10. Andennais Andennais 29 62
11. Flavion Sport Flavion Sport 30 65
12. Malonne Malonne 30 68
13. Nismes Nismes 30 70
14. Beauraing Beauraing 30 72
15. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 79
16. ES Molignée ES Molignée 30 95
Thuis
1. Chevetogne Chevetogne 30 18
2. Loyers Loyers 30 19
3. Grand-Leez Grand-Leez 29 20
4. Ciney Ciney 30 21
5. Dinant Dinant 30 23
6. Flavion Sport Flavion Sport 30 24
7. Nismes Nismes 30 26
8. Condruzien Condruzien 30 27
9. Spy Spy 29 27
10. Biesme Biesme 30 29
11. Andennais Andennais 29 32
12. Malonne Malonne 30 33
13. FC Meux FC Meux 29 34
14. Beauraing Beauraing 30 39
15. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 39
16. ES Molignée ES Molignée 30 39
Uit
1. Grand-Leez Grand-Leez 29 16
2. Condruzien Condruzien 30 24
3. Biesme Biesme 30 24
4. FC Meux FC Meux 29 24
5. Spy Spy 29 25
6. Chevetogne Chevetogne 30 29
7. Loyers Loyers 30 30
8. Ciney Ciney 30 30
9. Andennais Andennais 29 30
10. Beauraing Beauraing 30 33
11. Malonne Malonne 30 35
12. Dinant Dinant 30 36
13. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 40
14. Flavion Sport Flavion Sport 30 41
15. Nismes Nismes 30 44
16. ES Molignée ES Molignée 30 56

Beste doelsaldo

Totaal
1. Ciney Ciney 30 53
2. Chevetogne Chevetogne 30 27
3. Biesme Biesme 30 26
4. Grand-Leez Grand-Leez 29 25
5. Spy Spy 29 18
6. Condruzien Condruzien 30 15
7. Loyers Loyers 30 10
8. Andennais Andennais 29 -2
9. FC Meux FC Meux 29 -5
10. Dinant Dinant 30 -7
11. Nismes Nismes 30 -13
12. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 -17
13. Flavion Sport Flavion Sport 30 -17
14. Beauraing Beauraing 30 -23
15. Malonne Malonne 30 -42
16. ES Molignée ES Molignée 30 -48
Thuis
1. Ciney Ciney 30 34
2. Chevetogne Chevetogne 30 22
3. Loyers Loyers 30 16
4. Grand-Leez Grand-Leez 29 14
5. Biesme Biesme 30 12
6. Spy Spy 29 12
7. Dinant Dinant 30 6
8. Nismes Nismes 30 3
9. Condruzien Condruzien 30 2
10. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 -1
11. Andennais Andennais 29 -2
12. FC Meux FC Meux 29 -3
13. Flavion Sport Flavion Sport 30 -3
14. Beauraing Beauraing 30 -11
15. ES Molignée ES Molignée 30 -13
16. Malonne Malonne 30 -21
Uit
1. Ciney Ciney 30 19
2. Biesme Biesme 30 14
3. Condruzien Condruzien 30 13
4. Grand-Leez Grand-Leez 29 11
5. Spy Spy 29 6
6. Chevetogne Chevetogne 30 5
7. Andennais Andennais 29 0
8. FC Meux FC Meux 29 -2
9. Loyers Loyers 30 -6
10. Beauraing Beauraing 30 -12
11. Dinant Dinant 30 -13
12. Flavion Sport Flavion Sport 30 -14
13. Nismes Nismes 30 -16
14. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 -16
15. Malonne Malonne 30 -21
16. ES Molignée ES Molignée 30 -35

Aantal keer...

Gewonnen
1. Ciney Ciney 30 25
2. Biesme Biesme 30 17
3. Grand-Leez Grand-Leez 29 16
4. Chevetogne Chevetogne 30 16
5. Loyers Loyers 30 16
6. Condruzien Condruzien 30 15
7. Spy Spy 29 12
8. Nismes Nismes 30 11
9. Andennais Andennais 29 10
10. FC Meux FC Meux 29 10
11. Beauraing Beauraing 30 9
12. Dinant Dinant 30 9
13. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 9
14. Flavion Sport Flavion Sport 30 6
15. Malonne Malonne 30 5
16. ES Molignée ES Molignée 30 5
Gelijk
1. Flavion Sport Flavion Sport 30 11
2. Dinant Dinant 30 9
3. Spy Spy 29 8
4. Malonne Malonne 30 8
5. Nismes Nismes 30 7
6. Condruzien Condruzien 30 6
7. Beauraing Beauraing 30 6
8. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 6
9. ES Molignée ES Molignée 30 6
10. Grand-Leez Grand-Leez 29 5
11. Chevetogne Chevetogne 30 5
12. Loyers Loyers 30 5
13. FC Meux FC Meux 29 5
14. Andennais Andennais 29 4
15. Biesme Biesme 30 2
16. Ciney Ciney 30 1
Verloren
1. ES Molignée ES Molignée 30 19
2. Malonne Malonne 30 17
3. Beauraing Beauraing 30 15
4. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 15
5. Andennais Andennais 29 15
6. FC Meux FC Meux 29 14
7. Flavion Sport Flavion Sport 30 13
8. Dinant Dinant 30 12
9. Nismes Nismes 30 12
10. Biesme Biesme 30 11
11. Spy Spy 29 9
12. Condruzien Condruzien 30 9
13. Chevetogne Chevetogne 30 9
14. Loyers Loyers 30 9
15. Grand-Leez Grand-Leez 29 8
16. Ciney Ciney 30 4
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Ciney Ciney 30 17
2. Biesme Biesme 30 13
3. Chevetogne Chevetogne 30 12
4. Grand-Leez Grand-Leez 29 11
5. Spy Spy 29 10
6. Loyers Loyers 30 9
7. Andennais Andennais 29 8
8. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 7
9. FC Meux FC Meux 29 6
10. Nismes Nismes 30 6
11. Condruzien Condruzien 30 6
12. Dinant Dinant 30 5
13. Beauraing Beauraing 30 4
14. Flavion Sport Flavion Sport 30 4
15. Malonne Malonne 30 3
16. ES Molignée ES Molignée 30 1
Winst met 1 doelpunt verschil
1. Condruzien Condruzien 30 9
2. Ciney Ciney 30 8
3. Loyers Loyers 30 7
4. Grand-Leez Grand-Leez 29 5
5. Nismes Nismes 30 5
6. Beauraing Beauraing 30 5
7. Biesme Biesme 30 4
8. Chevetogne Chevetogne 30 4
9. FC Meux FC Meux 29 4
10. Dinant Dinant 30 4
11. ES Molignée ES Molignée 30 4
12. Spy Spy 29 2
13. Andennais Andennais 29 2
14. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 2
15. Flavion Sport Flavion Sport 30 2
16. Malonne Malonne 30 2
Clean sheets
1. Grand-Leez Grand-Leez 29 8
2. Ciney Ciney 30 7
3. Loyers Loyers 30 7
4. Chevetogne Chevetogne 30 7
5. Biesme Biesme 30 6
6. FC Meux FC Meux 29 6
7. Dinant Dinant 30 6
8. Nismes Nismes 30 5
9. Spy Spy 29 5
10. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 5
11. Flavion Sport Flavion Sport 30 5
12. Malonne Malonne 30 4
13. Condruzien Condruzien 30 3
14. Beauraing Beauraing 30 3
15. Andennais Andennais 29 2
16. ES Molignée ES Molignée 30 1
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. ES Molignée ES Molignée 30 16
2. Malonne Malonne 30 14
3. Nismes Nismes 30 11
4. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 11
5. Beauraing Beauraing 30 11
6. Flavion Sport Flavion Sport 30 9
7. Andennais Andennais 29 9
8. FC Meux FC Meux 29 8
9. Loyers Loyers 30 6
10. Dinant Dinant 30 6
11. Condruzien Condruzien 30 5
12. Biesme Biesme 30 4
13. Spy Spy 29 4
14. Ciney Ciney 30 3
15. Chevetogne Chevetogne 30 3
16. Grand-Leez Grand-Leez 29 2
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Biesme Biesme 30 7
2. Andennais Andennais 29 6
3. FC Meux FC Meux 29 6
4. Dinant Dinant 30 6
5. Chevetogne Chevetogne 30 6
6. Grand-Leez Grand-Leez 29 6
7. Spy Spy 29 5
8. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 4
9. Beauraing Beauraing 30 4
10. Flavion Sport Flavion Sport 30 4
11. Condruzien Condruzien 30 4
12. ES Molignée ES Molignée 30 3
13. Malonne Malonne 30 3
14. Loyers Loyers 30 3
15. Nismes Nismes 30 1
16. Ciney Ciney 30 1
Niet kunnen scoren
1. Malonne Malonne 30 14
2. Beauraing Beauraing 30 8
3. FC Meux FC Meux 29 7
4. Dinant Dinant 30 7
5. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 7
6. ES Molignée ES Molignée 30 6
7. Loyers Loyers 30 6
8. Flavion Sport Flavion Sport 30 5
9. Spy Spy 29 4
10. Condruzien Condruzien 30 4
11. Nismes Nismes 30 4
12. Grand-Leez Grand-Leez 29 3
13. Andennais Andennais 29 2
14. Chevetogne Chevetogne 30 2
15. Biesme Biesme 30 1
16. Ciney Ciney 30 0
Langste reeks overwinningen
1. Ciney Ciney 30 10
2. Biesme Biesme 30 7
3. Beauraing Beauraing 30 4
4. FC Meux FC Meux 29 4
5. Condruzien Condruzien 30 4
6. Grand-Leez Grand-Leez 29 4
7. Chevetogne Chevetogne 30 4
8. Dinant Dinant 30 3
9. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 3
10. Loyers Loyers 30 3
11. Spy Spy 29 3
12. Andennais Andennais 29 3
13. Malonne Malonne 30 2
14. ES Molignée ES Molignée 30 2
15. Flavion Sport Flavion Sport 30 2
16. Nismes Nismes 30 2
Langste reeks zonder verlies
1. Grand-Leez Grand-Leez 29 13+
2. Ciney Ciney 30 10
3. Chevetogne Chevetogne 30 10
4. Biesme Biesme 30 8
5. Spy Spy 29 8
6. Beauraing Beauraing 30 7
7. Condruzien Condruzien 30 5
8. Dinant Dinant 30 5
9. Loyers Loyers 30 5
10. FC Meux FC Meux 29 4
11. Malonne Malonne 30 4
12. Flavion Sport Flavion Sport 30 4
13. Nismes Nismes 30 4
14. Hemptinne AS Hemptinne AS 30 3
15. Andennais Andennais 29 3
16. ES Molignée ES Molignée 30 2