Belgisch voetbal doet stevige aanbevelingen aan politiek in nieuw sociaal contract: "Maar we vragen geen geld"

Belgisch voetbal doet stevige aanbevelingen aan politiek in nieuw sociaal contract: "Maar we vragen geen geld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Koninklijke Belgische voetbalbond stellen in aanloop naar de verkiezingen een nieuw sociaal contract voor tussen het voetbal, de samenleving en het beleid.

Het Belgisch voetbal telt bijna 5 miljoen fans, maar de impact van deze sport reikt veel verder. Het bevordert niet alleen de fysieke en mentale ontwikkeling van ongeveer 565.000 voetballers in ons land, ongeacht leeftijd, gender, prof- of amateurniveau. Meer dan 300 lokale sociale projecten helpen elk jaar 100.000 kwetsbare mensen. En ons voetbal levert een positieve economische bijdrage van 3,5 miljard euro per jaar, waarvan 1,2 miljard euro via het profvoetbal en 2,3 miljard euro via het amateur- en jeugdvoetbal.

Maar de voetbalfamilie wil de volgende 5 jaar nog meer doen op vlak van inclusie, welzijn en duurzaamheid. Zo willen we minstens 250.000 kwetsbare mensen bereiken met onze sociale projecten, maar ook 85.000 meisjes warm maken om aan het voetballen te gaan. De komende 5 jaar engageren de profclubs zich om minstens 50 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het vrouwenvoetbal en het G-voetbal.

Om haar positieve sociale impact te vergroten vraagt de voetbalfamilie geen geld aan de overheid. Wel jaarlijks overleg om ons voetbal sterker te maken. De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF bundelen voor het eerst hun krachten en schuiven vijf concrete uitdagingen en beleidsvoorstellen naar voren in hun nieuw sociaal contract.

Infrastructuur en vergunningen

In het jeugd- en amateurvoetbal is 60% van de infrastructuur meer dan twintig jaar oud. Wachtlijsten zijn lang, want liefst 70% van de clubs geeft aan dat ze veel meer kinderen zouden kunnen toelaten mits betere infrastructuur.

België hinkt achterop als het gaat over investeringen in professionele sportinfrastructuur die voor meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de periode 2011-2016 heeft Nederland 225,4 miljoen euro overheidsmiddelen geïnvesteerd, Frankrijk liefst 1,9 miljard euro. Daarnaast zien we dat de Belgische stadions gemiddeld 30% ouder zijn in vergelijking met die in het buitenland.

Het is ook moeilijk om een nieuw stadion te bouwen in België. De vergunningsprocedures duren gemiddeld 40% langer dan in onze buurlanden. In Vlaanderen en Wallonië ongeveer 3,5 jaar, in Brussel zelfs meer dan 5 jaar. Deze lange doorlooptijd voor allerhande bouwprojecten heeft geleid tot een geschat verlies aan belastinginkomsten van 3,2 miljard euro in 2021.

Vrijwilligers

In het jeugd- en amateurvoetbal zijn er momenteel ruim 80.000 vrijwilligers actief (56.000 bij Voetbal Vlaanderen, 23.714 bij ACFF), zij houden het voetbal draaiende en zorgen ervoor dat er per seizoen ongeveer 500.000 wedstrijden gespeeld worden, de grasmat goed ligt, de truitjes gewassen zijn en de kantine open is.

In recente cijfers zien we dat maar liefst 91% van de voetbalclubs nood heeft aan nieuwe vrijwilligers om alles draaiende te houden, terwijl ook 85% van de clubs aangeeft dat de administratieve lasten sterk gestegen zijn. Volgens Voetbal Vlaanderen en ACFF is er dringend nood aan meer clubondersteuning vanuit de overheid op administratief en organisatorisch vlak. Daarnaast wensen ze een specifiek en laagdrempelig statuut om coaches, jeugdcoördinatoren en vrijwilligers in de sportsector te kunnen vergoeden.

Veiligheid

Er zijn al belangrijke stappen gezet naar veiligere stadions in de afgelopen legislatuur. De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond treden bij overtredingen sneller, vaker en harder op sinds de invoering van de Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen. Die beslist binnen 25 dagen, beroepstermijn inclusief, over een sanctie.

We vragen dat de overheid en justitie ook inzetten op verkorte procedures, en bijvoorbeeld GAS-boetes met onmiddellijke inning mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk dat politiediensten uniform optreden en we een duidelijk kader rond het gebruik van pyrotechniek afspreken met de fans.

Digitale piraterij

De inkomsten uit het mediarechtencontract zijn een belangrijke levensader voor het voetbal in België die profclubs én amateurclubs ten goede komt. Maar bijna een half miljoen Belgen neemt content illegaal af via gepirateerde streams. Een derde van alle 16- tot 24-jarige Pro League-fans gebruikt illegale streamingdiensten.

Het jaarlijks verlies door digitale piraterij voor sport wordt geschat op 134 miljoen euro, waar ook de overheid 24 miljoen euro aan BTW inkomsten mee misloopt. Volgens de Pro League is er nood aan een specifiek antipiraterij-orgaan bij de federale overheid om de strijd aan te gaan tegen dit misbruik. Zij kunnen verschillende expert-stakeholders bij elkaar brengen om een beleid te ontwikkelen rond dynamische en/of live blokkeringsbevelen.

Een stabiel beleid met oog voor onze internationale concurrentiepositie

Onze clubs doen het goed op Europees vlak. Dat willen we zo houden. De inkomsten uit Europa komen immers de hele voetbalpiramide - van amateur, jeugdspelers tot het topvoetbal - ten goede. In de afgelopen legislatuur zorgde de fiscale hervorming ervoor dat het voetbal bijna 100 miljoen extra belastingen betaalde. Een bedrag dat in de volgende legislatuur zal oplopen tot bijna 200 miljoen. Het huidig fiscaal en sociaal regime is de enige directe ondersteuning voor het profvoetbal en zorgt ervoor dat we wat loonkost betreft gemiddeld scoren in Europa.

Andere competities waartegen onze clubs op Europees vlak moeten strijden, kunnen daarnaast bogen op substantiële financiële ondersteuning voor infrastructuur of kunnen bijvoorbeeld rekenen op schuldkwijtschelding. Het huidig regime zorgt bovendien voor een gegarandeerde investering in de jeugd en komt indirect ook het amateurvoetbal ten goede. We vragen dus een stabiel fiscaal en sociaal kader om ook de volgende jaren concurrentieel te kunnen zijn met ons voetbal.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

Play-off 2

Nieuwste reacties